"โรงพยาบาลสายไหม เปิดให้บริการตามปกติตลอด 24 ชม."

 

ร.พ.สายไหม โรงพยาบาลเอกชน
          ในเครือ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล โรงพยาบาลสายไหม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ บริเวณใกล้ตลาดวงศกร ติดถนนเฉลิมพงษ์ ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนลำลูกกา-ปทุมธานี และถนนสายไหม-คลองสี่ เป็นอาคาร 7 ชั้น 2 อาคาร ขนาด 100 เตียง มีที่จอดรถใต้อาคาร ที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ทั้งภายนอกและภายในโดยคำนึงถึงหลักการทางการแพทย์ รวมทั้งทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและสถานพยาบาล เพื่อให้ทุกพื้นที่อำนวยศักยภาพสูงสุด
          ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางทุกสาขา ทันตกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน กุมารแพทย์ 24 ชั่วโมง ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง คลินิก สุขภาพ           
          สำหรับด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ร.พ. สายไหม ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และ เพื่อมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทางผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเช่นกัน


โรงพยาบาลสายไหม

เริ่มก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 จากความร่วมมือร่วมใจของ คณะกรรมการบริหารในเครือ ร.พ. เซ็นทรัลเยนเนอรัลผู้มีประสบการณ์ในการบริหาร ร.พ. คุณภาพมาแล้ว ได้ขยายธุรกิจครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในด้านบริการรักษาพยาบาล และเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเขตสายไหมและเขตใกล้เคียง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีประชากรเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ ก็ด้วยปณิธานแน่วแน่ ที่ต้องการให้โรงพยาบาลสายไหม เป็น โรงพยาบาลสำหรับครอบครัว ที่ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานในวิชาชีพโดยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบครันคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดสมดังปรัชญาที่ว่า


"บริการอย่างญาติมิตร เพื่อชีวิตที่ดีของครอบครัว"
"We serve you like our family"
 
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อม

          โรงพยาบาลสายไหมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรักษาพยาบาลต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรงต่อผู้ป่วย
          จึงได้นำมาตรฐาน ISO14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในองค์กรโดยมีนโยบายดังนี้

โรงพยาบาลสายไหม มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการป้องกันมลพิษ การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
   


 


   

รักสุขภาพ ตอนที่ 1

รักสุขภาพ ตอนที่ 2

รักสุขภาพ ตอนที่ 3

รักสุขภาพ ตอนที่ 4

รักสุขภาพ ตอนที่ 5

รักสุขภาพ ตอนที่ 6