0 2991 8999
 • โรงพยาบาลสายไหม

  บริการอย่างญาติมิตร

  เพื่อชีวิตที่ดีของครอบครัว

 • ห้องผ่าตัด

  รวดเร็ว ปลอดภัย

  อุปกรณ์ทันสมัยด้วยหัวใจบริการ

  กับทีมงานคุณภาพ

 • ศูนย์หัวใจ HCT

  ให้เราดูแลหัวใจคุณ

  ด้วยหัวใจของเรา


ศูนย์หัวใจ
ศูนย์อุบัติเหตุ
ตรวจมะเร็ง
ศูนย์โรคไต
ฝังเข็ม
แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกผู้ป่วยใน
ห้องพัก

ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสายไหม

ขอบเขตการให้บริการ ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาจมีร้าวไปที่คาง หลัง หรือหัวไหล่ซ้ายและแขนซ้าย หายใจไม่เต็มอิ่ม เหนื่อยง่าย ขอบเขตการให้บริการ ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาจมีร้าวไปที่คาง หลัง หรือหัวไหล่ซ้ายและแขนซ้าย หายใจไม่เต็มอิ่ม เหนื่อยง่าย

อ่านทั้งหมด

กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวช (หมอเด็ก)

การบริการ โรคทั่วไป การตรวจการพัฒนาการของเด็ก โภชนาการในเด็ก โรคทางโลหิตวิทยาของเด็ก โรคติดเชื้อในเด็ก การตรวจสุขภาพเด็กดี วัคซีนเด็ก การบริการ โรคทั่วไป การตรวจการพัฒนาการของเด็ก โภชนาการในเด็ก โรคทางโลหิตวิทยาของเด็ก โรคติดเชื้อในเด็ก การตรวจสุขภาพเด็กดี วัคซีนเด็ก

อ่านทั้งหมด

ศูนย์อุบัติเหตุ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน กู้ชีพ ทำแผล ทำหัตถการต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ มีทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์และรถพยาบาลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน กู้ชีพ ทำแผล ทำหัตถการต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ

อ่านทั้งหมด

Doctor Articles

โรคร้าย ที่ไม่แสดงอาการ

พัฒนาการทางสมองของมนุษย์ มีขีดจำกัดด้วยเงื่อนไขของเวลาที่มาพร้อมกับความเสื่อม เมื่ออายุมากขึ้น เซลล์สมองจะค่อย ๆ ลดลง และไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนส่วนที่ตาย ความสามารถในการจดจำเรื่องราวต่าง ๆ จึงถดถอยตามวัย ที่มากขึ้น มีอาการหลงลืม คิดอ่านช้าลง เข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมในวัยสูงอายุ ซึ่งคงไม่มีใครอยากตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้

อ่านทั้งหมด

News & Activities

กรณีคลอดบุตร

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป สำนักงาน ประกันสังคม โดยคณะกรรมการประกันสังคมมี มติเรื่องสิทธิกรณีคลอดบุตร โดยผู้ประกันตน สามารถเบิกค่าคลอดบุตรจากสำนักงานประกัน สังคมในเขตพื้นที่/จังหวัดดังนี้ 1. ผู้ประกันตนหญิง ก. ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท/ไม่เกิน 2 ครั้ง ข. เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

อ่านทั้งหมด

Promotion

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ขอเชิญส่งความสุข...มอบความห่วงใย เป็นของขวัญ แด่คนที่ท่านรัก ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด Good Health , Good Life ที่คัดสรรเฉพาะตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย ตรวจสุขภาพประจำปี (Yearly Check up) ตรวจก่อนเข้างาน (Pre-Employment) ตรวจก่อนวิวาห์หรือเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร (Pre-Marriage) ชุดคุณพ่อ

อ่านทั้งหมด

บริการห้องพัก