ขอเชิญส่งความสุข...มอบความห่วงใย เป็นของขวัญ แด่คนที่ท่านรัก ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด Good Health , Good Life ที่คัดสรรเฉพาะตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย
  • ตรวจสุขภาพประจำปี (Yearly Check up)
  • ตรวจก่อนเข้างาน (Pre-Employment)
  • ตรวจก่อนวิวาห์หรือเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร (Pre-Marriage)
  • ชุดคุณพ่อและคุณสุภาพบุรุษ
  • (For Daddy)
  • ชุดคุณแม่และคุณสุภาพสตรี
  • (For Mom)
  • ชุดห่วงใยเบาหวาน (Pre-Diabetic)
  • ชุดวัยทอง (Golden Year)
  • ตรวจคัดกรองมะเร็ง

โรงพยาบาลสายไหม

บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถรับผลการวินิจฉัยอย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยบริการที่รวดเร็วและมีบริการเสริมพิเศษ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงานในองค์กร