02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ ที่ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำ

...อ่านต่อ

แผนกกุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสายไหม ให้การดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารรักษาโรคติดเชื้อ  โรคภูมิแพ้  โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมสุขภาพเด็กดี  วัยแรกเกิดถึงอายุ 15 ปี  โดยการให้วัคซีนตามวัย และวัคซีนพิเศษ เช่น วัคซีนป้องกันโรคท้องเสียในเด็กจากเชื้อโรต้า วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมในเด็กจากเชื้อไอพีดี วัคซีนป้องกันโรคสุกใส วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นต้น 

...อ่านต่อ

แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน   โรงพยาบาลสายไหม  พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง​ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะทาง ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ  ห้องฉุกเฉินขนาด 10 เตียง  ห้อง CPR 2 เตียงและ สามารถรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ได้อย่างเพียงพอ

...อ่านต่อ

มุมสุขภาพ

ทำไมต้องขูดหินปูน ?

กำเนิดตามธรรมชาติของหินปูนในช่องปาก มาจากน้ำลายที่มีสารเคมีต่างๆ หลายชนิด โดยเฉพาะสารอนินทรีย์ ประเภท แคลเซียมและฟอสเฟต ซึ่งจะสามารถตกตะกอนได้ ภายใต้สภาวะความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำลาย ผู้ที่มีน้ำลายค่อนไปทางกรด การตกตะกอนของสารแคลเซียมในการเกิดหินปูน จะเกิดน้อยกว่าผู้ที่มีน้ำลายค่อนไปทางด่าง

...อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์หัวใจ ให้บริการ ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจ ให้บริการ ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพหัวใจ การปฏิบัติตัว ก่อนและหลังเข้าตรวจสวนหัวใจ และสวนหัวใจขยายหลอดเลือด

...อ่านต่อ

โปรโมชั่น

atk-plus_rt-pcr

ผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกหรือเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าตรวจหาเชื้อโควิด - 19 แบบ RT-PCR ได้ฟรี

RT-PCR

...อ่านต่อ

ห้องให้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

Suite (1611)
Superior (1609, 1610, 1612, 1620)
VIP (1511)
Delux (1410, 1509, 1510, 1512)
ห้องเดี่ยวพิเศษ (Ward 6 A)
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) Ward 5 A
ห้องคู่ (1518)