02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

อย่าเสียดวงตา เพราะเบาหวาน

อย่าเสียดวงตา เพราะเบาหวาน

10 กรกฎาคม 2560

กลุ่มโรคตาที่เกิดจากเบาหวาน ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ซึ่งมีความรุนแรงตั้งแต่ทำให้ตามัวจนถึงตาบอด ประกอบด้วย เบาหวานขึ้นจอรับภาพ ต้อกระจก ต้อหิน แต่ที่พบบ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้สูญเสียการมองเห็น คือ เบาหวานขึ้นจอรับภาพ เบาหวานขึ้นจอรับภาพมีอาการเป็นอย่างไรนั้น น่ากลัวตรงที่ระยะแรกๆ ของโรค จะไม่มีอาการเตือนผู้ป่วยเลย ทั้งไม่มัว ไม่เจ็บ ไม่ปวด จนกว่าโรคจะเป็นมาก 

        ดังนั้นหากรอจนมีอาการแล้วจึงไปพบแพทย์ มักจะสายเกินไป บางรายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายภายในลูกตาแล้ว อาการก็อาจยังไม่ปรากฏ ดังนั้นการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ ในผู้ป่วยเบาหวาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นวิธีป้องกันตาบอดที่ดีที่สุด การตรวจตาโดยจักษุแพทย์ จะครอบคลุมการตรวจ ทั้งต้อกระจก ต้อหิน และจอรับภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน ต้องพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาอย่างละเอียด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบว่าเบาหวานขึ้นจอรับภาพแล้ว ต้องกลับไปตรวจตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ

มุมสุขภาพ

ทำไมต้องขูดหินปูน ?อย่าเสียดวงตา เพราะเบาหวานความเครียด ต้นเหตุสารพัดโรคร้าย ที่ไม่แสดงอาการยืดอายุสมอง ช่วยถนอมความจำมุมสุขภาพ น้ำผลไม้ไข้หวัดนกเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกไวรัส "โรทา" ติดต่อโดยระบบทางเดินอาหารมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดพวกเรา!มารู้จักเชื้อ E.coli (อีโคไล)กันเถอะโรคสุกใส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิด'งูสวัด'