02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

ห้องให้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักโรงพยาบาลสายไหม

...
...
บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยใน ห้องให้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง Suite ห้อง Superior ห้องเดี่ยว VIP ห้องเดี่ยว Delux ห้องเดี่ยวพิเศษ ห้องเดี่ยวธรรมดา ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ห้องคู่ ห้องรวม (5 เตียง)