02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

เภสัชกรรม

เภสัชกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

เภสัชกรรม

เวลาทำการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
โทร. 02-991-8999

บริการทางการแพทย์ แผนกบริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน