02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

ห้องเด็กอ่อน

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

ห้องเด็กอ่อน

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2865 4321

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก ห้องเด็กอ่อน

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน