02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกศัลยกรรม

ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง

          การรักษาโรคด้วยการทำผ่าตัดหลายคนคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นัก เพราะการผ่าตัดทางการแพทย์ เป็นการใช้เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคหรือรักษาความผิดปกติ เช่น การรักษาโรคร้าย การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแพทย์จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะด้าน ซึ่งโรงพยาบาลสายไหมเน้นให้ความสำคัญ จึงจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกศัลยกรรมประสาท ศูนย์อุบัติเหตุ คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกศัลยกรรมทั่วไป คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่รวมการรักษาด้วยศัลยกรรมเอาไว้ทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายขาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

คลินิกศัลยกรรมให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร

  • สาขาที่ให้บริการ ได้แก่ วิสัญญีวิทยา   ศัลยกรรมทรวงอก   ศัลยกรรมระบบประสาท  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ   ศัลยกรรมทั่วไป   
  • การรักษา การผ่าตัดโรคทางทรวงอก  เช่น การผ่าตัดปอด
  • ศัลยกรรมระบบประสาท ให้การรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีการผ่าตัด เช่น ภาวะเลือดคั่งในสมอง เนื้องอกในสมอง  การผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองในสมอง  การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา 
  • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น  การผ่าตัดผ่านกล้องต่อมลูกหมาก       ส่องกล้องดูนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะ (Cystoscope)   กระแทกนิ่ว (Resrogate)   ผ่าตัดท่อไต ( Uritherotomy)
  • ผ่าตัดไต (Nephectormy)   ผ่าตัดต่อมลูกหมาก (T.U.R.)   การผ่าตัดไส้เลื่อน   การผ่าตัดแก้หมันในเพศชายที่ผ่านการทำหมัน
  • ศัลยกรรมทั่วไป   มะเร็งเต้านม   มะเร็งลำไส้  ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น

 

เวลาทำการ 08:00 - 20:00 น.
โทร. 02-991-8999

นพ.นพคุณ หล้าก่า

ศัลยศาสตร์
แผนก: ศัลยกรรม

นพ.สันดุษิต เพ็งสา

ศัลยศาสตร์
แผนก: ศัลยกรรม

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกศัลยกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน