02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกทันตกรรม

          ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลสายไหม  เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาฟันละช่องปากของท่านโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจทันตกรรม 3 ห้อง
 • ห้องเอกซเรย์ 1 ห้อง
 • เอกซเรย์รอบปาก
 • ระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานสากล

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2991-8999

ทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจและให้คำปรึกษา
 • การทำความสะอาดฟัน
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ฟอกสีฟัน   

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • เคลือบร่องฟัน
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์

การจัดฟัน

 • การจัดฟันตามขั้นตอน

การรักษารากฟัน

 • ดึงประสาทฟัน
 • รักษารากฟัน
 • การรักษาโรคเหงือก
 • ขูดรากฟัน
 • รักษาโรคเหงือก

การทำฟันปลอม

 • ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
 • การทำสะพานฟัน และการครอบฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันคุด
 • ตัดติ่งเนื้อ
 • เจาะหนอง

การฝังรากเทียม

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกทันตกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน